Timmers & Timmers Makelaardij
Timmers & Timmers Makelaardij
Timmers & Timmers Makelaardij

Welkom Bij Timmers & Timmers

Timmers & Timmers makelaardij en hypotheken is gespecialiseerd in de verkoop van woningen, begeleiding bij aankoop van woningen, taxaties, hypotheekadvies - en bemiddeling, verzekeringen en financieel -fiscaal advies.

Meer informatie hierover vindt u door een van de rubrieken te openen. Wij bemiddelen ook bij de verhuur van uw woning! Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij zijn u graag van dienst!


Een goede relatie

Timmers & Timmers makelaardij en hypotheken streeft naar het onderhouden van een nauwe persoonlijke relatie, een optimale onderlinge verstandhouding en zonodig veelvuldig overleg teneinde voor de klant tot de beste verantwoorde oplossing te komen. Daarbij hanteren wij aantrekkelijke tarieven.

Voor meer informatie over de verschillende onderdelen van dienstverlening verwijzen wij naar de desbetreffende pagina waar deze onderdelen worden toegelicht. Wilt u een gratis hypotheekberekening? Klik dan hier.


 

 

Laatste Nieuws:
Woningwijzer - tips en advies

De brochure woningwijzer - tips en advies kan worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wij sturen u deze dan graag per post toe.

lees verder »

Stijging Hypotheekrente

Hypotheekverstrekkers voeren stijging rente door

Minstens tien belangrijke hypotheekaanbieders van Nederland voeren deze week een stijging door in hun aangeboden hypotheekrentes. Hieronder staan een aantal aanbieders die stijgingen aan ons hebben doorgegeven.

Stijging van maximaal 0,25 procent

Onder meer aanbieder Munt Hypotheken heeft de rente voor 10 jaar vast de laatste anderhalve maand verhoogd met een half procent. De rente voor 20 en 30 jaar vast blijft gelijk. ABN AMRO verhoogt de 6 en 7 jaar vast met 0,05 procent, 10 tot en met 15 jaar vast met 0,10 procent, 17 jaar vast met 0,15 procent en 20 tot en met 30 jaar vast met 0,20 procent. Nationale Nederlanden voert een verhoging van 0,10 procent door voor de rentes van 5 tot en met 20 jaar vast. SNS verhoogt de rente voor alle aflosvormen op 15 en 20 jaar vast tussen de 0,10 procent en 0,20 procent.
Aegon wijzigt ook de hypotheekrente. De tarieven voor 2 tot en met 10 jaar vast en 21 tot en met 30 jaar vast zijn verhoogd met 0,15 procent. De tarieven voor 11 tot en met 20 jaar vast zijn verhoogd met 0,20 procent. Ook Venn Hypotheken voert een verhoging door op de 10 jaar vaste renteperiode.

 
lees verder »

Toename aantal woningverkopen

Huizen in trek – toename verkoop met ruim 6 procent

De woningverkoop steeg in oktober met 6,2 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. In totaal verwisselden vorige maand 17.339 woningen van eigenaar.

Twee-onder-een-kapwoningen populair

Net als in de afgelopen maanden waren alle woningtypen in trek. Vooral twee-onder-een-kapwoningen waren met een verkoopstijging van iets meer dan 12 procent populair. Bij vrijstaande woningen was te verkooptoename met 1,2 procent het geringst.

Daling transacties in provincies

Het aantal transacties daalde in Utrecht (-7,2 procent), Groningen (-5,6 procent) en Noord-Holland (-3,6 procent). De afname is die landsdelen heeft vooral te maken met de overspannen woningmarkt in de steden Amsterdam, Utrecht en Groningen. In die plaatsen houdt het koopwoningaanbod de vraag bij lange na niet bij.

Overspannenheid op markt

In Amsterdam en Utrecht daalde het aantal huizen dat te koop staat in vier jaar tijd met respectievelijk 65 procent en 68 procent. In heel Nederland nam het aanbod in hetzelfde tijdsbestek met 33 procent af tot ongeveer 184.000 te koop staande woningen nu. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa, technologiebedrijf gericht op de vastgoedmarkt.

 
lees verder »

Nieuwe Voorwaarden en Normen NHG per 1 januari 2017

Nieuwe Voorwaarden & Normen NHG per 1 januari 2017 

 
 

Per 1 januari 2017 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nieuwe Voorwaarden & Normen. De belangrijkste veranderingen in de regelgeving hebben wij voor u op een rij gezet.

Kostengrensmethodiek wijzigt (Norm 1.6., 2.2. en 5.1.)
Met ingang van 1 januari 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens. De maximale koopsom van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van woningen in Nederland. Hierdoor kan bij een aanvraag vanaf 1 januari 2017 een woning met een koopsom / waarde tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG.

Lijfrente toegestaan als pensioeninkomen (Norm 6.6.3.) 
Met ingang van 1 januari 2017 kan ook lijfrente als pensioeninkomen worden meegenomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Op basis van een aantal rekenregels kan de geldverstrekker zelf de te verwachten lijfrente-uitkering berekenen. Ook volstaat een opgave van de betreffende verzekeraar.

Starterslening nieuwe stijl (Norm 5.1.3.) 
In 2017 vervalt de ontheffing voor de aflossingsverplichting van de starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) heeft een alternatieve variant geïntroduceerd: de combinatielening. Hierdoor ontstaat wel een aflossingsverplichting uit de Starterslening, maar geen directe financiële verplichting. Het WEW ondersteunt de starterslening in deze nieuwe variant en heeft norm 5.1.3. daarop aangepast.

Aanpassingen in verband met de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet 
Op 1 januari 2017 wijzigt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De NHG-regels zijn hier uiteraard op aangepast. Dit leidt tot de volgende wijzigingen:

 • De maximale Loan to Value (LTV) wordt verlaagd van 102% naar 101%. Voor energiebesparende voorzieningen (EBV) blijft deze gehandhaafd op 106% voor zover er daadwerkelijk sprake is van EBV.
 • Het NIBUD heeft voor 2017 de financieringslasttabellen aangepast, zowel voor acceptatie (onderdeel TR) als voor de beheercriteria. Beide tabellen zijn onverkort overgenomen.
 • Tweeverdieners hebben in sommige gevallen meer financieringsruimte: 60 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen was dit 50 procent.
 • Bij aankoop van een energieneutrale woning mag tot €25.000,- (In 2016 was dit € 27.000,-) buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast.

Overgangsregeling Mortgage Credit Directive (MCD) vervalt 
Per 1 januari vervalt de overgangsregeling voor de MCD. Dat betekent dat vanaf dat moment het Bindend aanbod geldt als peildatum voor de geldigheid van de loonstrook, de werkgeversverklaring, het taxatierapport en de bouwkundige keuring. Tijdens de overgangsperiode mocht de datum van de hypotheekaanvraag worden aangehouden.

Versienummer 
De nieuwe Voorwaarden & Normen zijn herkenbaar aan het versienummer 2017-2. De Voorwaarden & Normen 2017-2 zijn van toepassing op hypotheken waarvoor vanaf 1 januari 2017 een hypotheekaanvraag wordt gedaan.

 
 
 
 
lees verder »

Pas op bij direct advies van bank of verzekeraar
Pas op bij direct advies van bank of verzekeraar

Stichting ODIN, kennisinstituut voor onafhankelijk financieel advies, waarschuwt consumenten extra voorzichtig te zijn bij het kopen of omzetten van financiële producten bij banken en verzekeraars, zonder tussenkomst van een onafhankelijk advieskantoor.

Uitspraak Klachteninstituut

Directe aanleiding voor deze waarschuwing zijn twee recente uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hieruit blijkt dat het direct aanschaffen van een hypotheek bij bank of verzekeraar zomaar enkele duizenden euro's extra kan kosten.

In de eerste zaak (direct bij een bank) is niet naar de hypotheekvoorwaarden van een bestaande hypotheek van een andere bank, die werd opgezegd, gekeken. Daarin zat een boeteclausule, waardoor de klant duizenden euro's boete moest betalen. Het Klachteninstituut vindt dat een hypotheekverkoper van de bank niet hoeft te onderzoeken hoe de bestaande hypotheek (van een andere bank) er precies uit ziet.

In een vrijwel identieke zaak van een andere consument, nu bemiddeld via een onafhankelijk advieskantoor, kwam het Klachteninstituut tot een hele andere conclusie. Een onafhankelijk adviseur heeft wel onderzoeksplicht en had de klant moeten waarschuwen voor de boeterente. De adviseur wordt veroordeeld tot het betalen van een groot deel van die boete.

Verkopers en adviseurs
Hiermee bevestigt het Klachteninstituut dat er een belangrijk verschil is tussen directe adviseurs en onafhankelijke adviseurs. De directe adviseurs zijn productverkopers, die alleen maar oog hoeven hebben voor het afzetten van eigen producten. Onafhankelijk adviseurs hebben een bredere adviesverantwoordelijkheid, die start met het klantbelang.

Voorzitter Jeffrey Leichel van Stichting ODIN: "Wie bij de Rabobank, ING of ABN/AMRO binnenloopt voor een financieel advies (hypotheek, pensioen, vermogensopbouw) krijgt alleen de producten van die bank voorgeschoteld. Er is geen focus op het vergelijken van kosten en voorwaarden met concurrenten. En dat is zorgelijk, want juist die elementen bepalen in belangrijke mate het uiteindelijke rendement. 

Het nieuwe 'loket hersteladvies beleggingsverzekeringen' van het Verbond van Verzekeraars gaat bijvoorbeeld ook van dit 'oogkleppen advies' uit. Dit loket zegt mensen te helpen met gratis advies om van hun woekerpolis af te komen. Maar als je het goed leest, blijkt het advies ook hier weer een gebonden advies, waarbij alleen producten van dezelfde verzekeraar worden aangeboden. Het zijn ook hier weer gewoon verkopers en geen adviseurs"

Execution only via robotverkoper
Stichting ODIN ziet ook een trend bij banken en verzekeraars waarbij hun directe verkopers worden ingeruild voor digitale verkopers. Dat is nog goedkoper en via slimme scripts kun je consumenten nog beter sturen naar de gewenste producten.

Directies van banken en verzekeraars investeren met overtuiging in robotadvies, waarbij de klant alle risico's loopt, het werk zelf allemaal moet doen en de onafhankelijke adviseur wordt uitgeschakeld. Deze zogenaamde 'execution only' dienstverlening betekent eigenlijk 'garantie tot aan de deur'.

De onafhankelijke adviseur is daarmee nog de enige partij in de markt die wel verantwoordelijkheid neemt voor het advies en de analyse van bestaande producten. Ook levert zij nog als enige partij een op de wensen van de klant afgestemde nazorg.

Goedkoop is duurkoop
Het NIBUD waarschuwt consumenten dat financiële vraagstukken vaak ingewikkeld zijn. Een verkeerde beslissing kan duizenden euro's kosten. De recente uitspraken van het Klachtensinstituut bevestigen dit.

Stichting ODIN heeft berekend, dat een hypotheekadvies van een onafhankelijk adviseur zo'n 500 tot 800 euro duurder is dan de kosten van een hypotheekverkoper bij de bank. Die kosten zijn ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

Dat dit een waardevolle investering is, wordt ook bevestigd door onderzoek van Dr. F. de Jong, verbonden aan het 'Amsterdam Centre of Insurance Studies'. Uit dit onderzoek blijkt, dat de waarde van advies toeneemt naarmate de onafhankelijkheid toeneemt. Onafhankelijk advies biedt een hogere kans dat de cliënt de juiste beslissing neemt en dat de juiste match wordt gemaakt.

ODIN voorzitter Leichel; "Er is juist in deze tijd veel behoefte aan goed en onafhankelijk advies over pensioen (door kortingen op het werkgeverspensioen), hypotheek (door de lage rente) en vermogensopbouw (door de lage rente en nog een paar miljoen woekerpolissen). Als het aan verzekeraars en banken ligt, gebeurt dat zoveel mogelijk direct, liefst digitaal en execution only. Een gewaarschuwd mens telt voor twee"
 
lees verder »

In ons archief
 • Tweedeling op de woningmarkt in Nederland »
 • Adviseurs positief over provisieverbod »
 • Hypotheek Nieuwtjes »
 • Europese regelgeving voor hypotheken »
 • Straks twee weken bedenktijd voor hypotheek »
 • CBS: Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond »
 • Stijgt of daalt de huizenprijs in uw regio? »
 • Prijsonderhandelingen het spannends voor huizenkopers »
 • Extra fiscaal voordeel via Energie Investeringfsaftrek »
 • Vervolg zonnepanelenproject Landgraaf »
 • Leefbaarometer over de leefbaarheid in alle buurten en wijken »
 • De zorgplicht van de bank(en) is doorgeschoten »
 • Het wil economisch - maatschappelijk - sociaal maar niet vlotten met Heerlen »
 • Huizenprijzen de lucht in »
 • Hypotheekopsteker voor tweeverdieners »
 • Meer hypotheekruimte voor de aflossende student »
 • Huizenmarkt Parkstad Limburg »
 • Prinsjesdag 2015 »
 • Geen Nederlandse Hypotheek Instelling »


 • nieuw

  Heerlen - Centrum, Kruisstraat 78

  te koop - €325.000,-  

  Een in 2014 volledig verbouwd - vernieuwd - gerenoveerd tussengelegen herenhuis met een royale woonkamer, separate keuken, 2 luxe badkamers, 3 toiletten, vier slaapkamers, heerlijke omsloten tuin met tuinberging en eigen parkeerplaats achterom, en dat in hartje Heerlen!!!  meer informatie >>


   
  nieuw

  Heerlen - Centrum, Geleenstraat 142

  te koop - €125.000,-  

  Een zeer ruim en sfeervol 3 slaapkamer appartement ( maisonette ), met een balkon bij de woonkamer, en een balkon bij een van de slaapkamers, gelegen in hartje Heerlen, met  zicht op het Burg. van Grunsvenplein en de Promenade.  meer informatie >>


   
  nieuw

  Landgraaf - Ubach over Worms, Pastoor Erenslaan 30 en 30 A

  te koop - €259.000,-  

  Een ruime en royale multifunctionele ruimte, te gebruiken als bedrijf / dienst /kantoor / praktijkruimte, ideaal gelegen bijna op een hoek met zichtlocatie nabij het centrum van Waubach, voldoende parkeergelegenheid rondom aanwezig. DIT OBJECT WORDT TE HUUR AANGEBODEN in collegiale samenwerking met PETER van BRUGGEN Makelaardij - Martijn Timmers. Het object Pastoor Erenslaan 30 kan ook gehuurd worden. Huur voor minimaal 2 jaar. Huurprijs bedraagt € 650,-- per maand. Twee maanden huur als borg.  meer informatie >>


   
  nieuw

  Heerlen - Douve Weien, De Tichel 126

  te koop - €79.000,-  

  Een modern en zeer goed onderhouden 2 slaapkamer appartement,met balkon op het Zuiden,en gelegen op nog geen 150 meter van de Weltervijver en op steenworpafstand van Benzenrade.
     meer informatie >>


   
  nieuw

  Parkstad - Douve Weien, Eurenderweg 71

  te koop - €435.000,-  

  Een zeer goed onderhouden, moderne en ruime, vrijstaande villa met inpandige garage, tuin rondom op een royaal perceel gelegen.

  Een bezichtiging van deze woning is meer dan de moeite waard !!!  meer informatie >>


   
  nieuw

  Parkstad - Eygelshoven, Tripstraat 7

  te koop - €125.000,-  

  Een moderne, vrijstaande benedenwoning met een afgesloten patiotuin voorzien van  zij - ingang en serre - overkapping, oprit naar eigen garage.  meer informatie >>


   
  verkocht

  Heerlen - Zuid, Caumerbeeklaan 62A

  verkocht - VERKOCHT  

  Karakteristiek halfvrijstaand / geschakeld herenhuis met voortuin, fietsenstalling en diepe oprit aan de voorkant, overdekt terras met buitenhaard, vijverpartij en fraai aangelegde tuin met prieel en tuinhuis aan de achterkant. 

     meer informatie >>


   
  verkocht

  Heerlen - Centrum, Van der Maesenstraat 18

  verkocht - VERKOCHT  

  Een ruim 2 slaapkamer appartement met inpandig balkon ( loggia ) op verdieping 3, gelegen in hartje Heerlen.
     meer informatie >>


   
  nieuw

  Kerkrade - Bleijerheide, Bleijerheidestraat 11, 11 B en 11 C

  te koop - €135.000,-  

  Een mogelijk interessant beleggingsobject dat reeds 10 jaar verhuurd wordt met een netto huuropbrengst per maand van € 1.100,--.

  DIT  OBJECT WORDT TE KOOP AANGEBODEN in collegiale samenwerking met PETER van BRUGGEN Makelaardij - Martijn Timmers  meer informatie >>


   
  nieuw

  Kerkrade - Bleijerheide, Annastraat 33

  te huur - €850,-  

  Een ruime en royale multifunctionele ruimte, te gebruiken als bedrijf / dienst / kantoor / praktijkruimte, ideaal gelegen op een hoek met zichtlocatie nabij het centrum van Bleijerheide, voldoende parkeergelegenheid rondom aanwezig. 

  DIT OBJECT WORDT TE HUUR AANGEBODEN in collegiale samenwerking met PETER van BRUGGEN Makelaardij - Martijn Timmers  meer informatie >>


   
  nieuw

  Landgraaf - Ubach over Worms, Havikweg 15 en 15 A

  te koop - €475.000,-  

  Deze ruime en recentelijk gemoderniseerde multifunctionele bedrijfsruimte beschikt aan de voorkant over een bestraat parkeerterrein met plek voor zeker 8 tot 10 auto's. Aan weerszijden van de hal bestaat de mogelijkheid voor meer parkeergelegenheid. De bedrijfsruimte beschikt aan weerszijden over twee ruimtes die gebruikt kunnen worden als kantoor / kantine / showroom. De bedrijfsruimte beschikt verder over een alarminstallatie, twee meterkasten, twee toiletvoorzieningen, twee overheaddeuren, twee keukenblokken,  twee hoger gelegen platforms aan weerszijden die dienst kunnen doen als kantoor of kantine. Op deze wijze bestaan twee volledig onafhankelijk van elkaar functionerende bedrijfsruimtes met eigen faciliteiten en voorzieningen. De mogelijkheid bestaat dus om ongeveer 500 m2 bvo te kopen ( in overleg ).

  DIT OBJECT WORDT TE KOOP AANGEBODEN in collegiale samwenwerking met PETER van BRUGGEN Makelaardij - Martijn Timmers  meer informatie >>


   
  nieuw

  Kerkrade - Centrum, Einderstraat 94

  te koop - €259.000,-  

  Nabij het centrum van Kerkrade bieden wij deze (bijna) geheel gerenoveerde, gemoderniseerde en opgeknapte drive - in woning aan.

  Deze woning is uitermate geschikt als woonhuis, als woonhuis in combinatie met een bedrijf aan huis, kantoor aan huis, of praktijk aan huis.  meer informatie >>


   

  Kerkrade - Spekholzerheide, Drievogelstraat 24 en 26

  te koop - €275.000,-  

  Een heel goed onderhouden object, van buitenaf en van binnenuit gezien, bestaande uit een woning met diepe en grote tuin aan de achterkant gelegen, een inpandige garage met elektrische poort, en een kantoorgedeelte ( ook geschikt als woning, praktijk en / of dienstruimte ).  meer informatie >>


   

  Heerlen - Schaesbergerveld, Limburgiastraat 27

  te koop - €159.000,-  

  Een zeer goed onderhouden, instapklare woning met veel ruimte, en een diepe tuin met terras, gelegen aan de rand van centrum Heerlen, in een rustige straat.  meer informatie >>


   

  Heerlen - Heerlerheide, Pappersjans 5a

  te koop - €95.000,-  

  Een in zeer goede staat verkerend 2 slaapkamer hoekappartement met balkon aan de voorkant en aan de achterkant, gelegen op verdieping 4, in hartje Heerlerheide, ideaal voor de startende woningbezitter!!!  meer informatie >>


   

  Heerlen - Schaesbergerveld, Schaesbergerweg 187

  te koop - €149.500,-  

  Een hele ruime tussenwoning met een royale woonkamer, separate eetkamer, separate keuken, ruime tuin met achterom, gelegen op loopafstand van treinstation "de Kissel", bus en treinstation Heerlen, het nieuwe Maankwartier en centrum Heerlen.

  Een hele interessante, ruime en goed geprijsde woning, zeker een bezichtiging waard!!!

     meer informatie >>


   

  Heerlen - Zeswegen, Dominee Pontierstraat 22

  te koop - €119.900,-  

  Een keurig en goed onderhouden tussenwoning, gelegen aan een speelplein, met berging aan de voorkant en terras - tuin met achterom aan de achterkant gesitueerd, parkeerplaatsen voor de deur. Ideaal voor starters - startende gezinnen!!  meer informatie >>


   

  Heerlen - Bekkerveld, Bekkerweg 64 en / of 64 a

  te koop - €379.000,-  

  Een fantastisch, karakteristiek, multifunctioneel object ( voormalige Talmakerk), dat in de afgelopen jaren van buitenaf en van binnenuit gezien volledig is gemoderniseerd, gerenoveerd en verbouwd met duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen, waarbij karakter en sfeer van het object niet uit het oog zijn verloren. 

  INTERESSANT!!!

  Ook de achtergelegen parochiewoning, Bekkerweg 64 A te Heerlen, deel uitmakende van het totale gebouw kan gekocht worden, en in een totale transactie betrokken worden.

  De parochiewoning heeft een separate zij-ingang, een royale tuin gesitueerd aan de achterkant en aan de zijkant van het gebouw, en de woning is deels reeds schitterend van binnenuit gerenoveerd. De vraagprijs van de parochiewoning bedraagt € 159.000,-- K.K. ( zie ook arcering bijgevoegde tekeningen).   meer informatie >>


   

  Heerlen - Bekkerveld, Benzenraderweg 128 c

  te huur - €1.750,-  

  Deze winkelruimte, die gelegen is op een hoeklocatie in de zeer geliefde en populaire wijk Aarveld / Bekkerveld, is voorzien van een hoofdingang,zij-ingang, groot souterrain die per trap of goederlift bereikbaar is, alsook een grote representatieve ruimte op de begane grond.

     meer informatie >>


   

  Heerlen - Bekkerveld, Benzenraderweg 128 c

  te koop - €249.000,-  

   Deze winkelruimte, die gelegen is op een hoeklocatie in de zeer geliefde en populaire wijk Aarveld / Bekkerveld, is voorzien van een hoofdingang,zij-ingang, groot souterrain die per trap of goederlift bereikbaar is, alsook een grote representatieve ruimte op de begane grond.
     meer informatie >>


   

  Heerlen - Bekkerveld, Mgr. Schrijnenstraat 51

  te koop - €109.000,-  

  Een heel mooi gerenoveerd, ruim en instapklaar 1 - slaapkamer appartement gelegen op een zeer populaire en geliefde locatie in Heerlen - Zuid, nabij de Sint Anna kerk aan het stadspark Bekkerveld.   meer informatie >>


   

  Heerlen - Centrum, Kortstraat 14

  te koop - €220.000,-  

  Een grote vrijstaande woning, voorzien van veel ruime kamers, een overdekt  terras en een goed omsloten tuin met een optimale privacy, gelegen in een rustig straatje in Heerlen - centrum.

     meer informatie >>


   

  Kerkrade - Spekholzerheide, Plein 14

  te koop - €115.000,-  

  Een ideaal object geschikt voor winkel en / of kantoor annex bedrijf aan huis in combinatie met woonfunctie. Het object beschikt over een ruime inpandige garage met elektrische poort en plek voor 2 auto's en / of bestelbusjes, en een grote werkplaats.

     meer informatie >>


   

  Heerlen - Heerlerbaan, Ruth Firststraat 2

  te koop - €649.000,-  

  Dit grote vrijstaande landhuis is gelegen in Heerlen - Zuid, in een kindvriendelijke woonwijk met veel vrijstaande woningen met gevarieerde bouw, op een steenworp afstand van veel bos en groen en de voet van het Limburgse Heuvelland.      meer informatie >>


   

  Kerkrade - Terwinselen, Daslook 11

  te koop - €169.500,-  

  Een zeer goed onderhouden, en instapklare woning met een ruime praktische badkamer, een keuken met een moderne keukenrichting, een terras met een schitterende serre overkapping, en een tuin met tuinberging en achterom.

   

     meer informatie >>


   

  Heerlen - Zuid, Heesbergstraat 71

  te koop - €189.000,-  

  Een grote en ruime tussenwoning met ruime inpandige garage, wasberging, fietsenstalling en hele diepe tuin ( ongeveer 50 meter diep ), gelegen op het kruispunt van de Heesberg - Caumerparkplan - Heerlerbaan - Bekkerveld - Welten.  meer informatie >>


   

  Heerlen, Elfershof 2

  te koop - €187.000,-  

  Op loopafstand van Heerlen - centrum, op steenworp afstand van het trein - en busstation en het bijna gerealiseerde Maankwartier, wordt deze moderne hoekwoning met vier slaapkamers, royaal dakterras en geheel ommuurde tuin met tuinberging en achterom te koop aangeboden.     meer informatie >>


   

  Heuvelland - Zuid, Beutenaken 40

  te koop - €595.000,-  

  In het hart van het Heuvelland, in een schitterende landelijke omgeving gelegen vrijstaand perfect onderhouden landhuis met royale oprit voor meerdere auto's, carport, tuin en terrasen ( overdekt ) rondom, eene hele diepe achtertuin met twee tuinberging grenzend aan het limburgse landschap met de kleine rivier de Gulp , bos en heuvels.
  De woning heeft een ruime uitbouw aan de achterkant en is ook een ideale locatie voor wonen en werken / praktijkruimte aan huis, dan wel een woning in combiantie met B & B.

  Bekijk de mooie fotoreportage !!
     meer informatie >>