Nieuws

Klimaatschade aan huizen gaat bewoner tienduizenden euro's kosten

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Klimaatschade aan huizen gaat bewoner tienduizenden euro's kosten

Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

Niet te verzekeren

De AFM constateert dat de gemiddelde kosten voor het herstellen van een beschadigde fundering uitkomen op 54.000 euro. De schade door overstromingen door rivieren is bovendien niet te verzekeren. "Tien jaar geleden maakten we ons zorgen over huizen die figuurlijk onder water stonden. Dus dat woningen minder waard werden dan waarvoor de kopers een hypotheek hadden afgesloten. Nu maken we ons zorgen over huizen die letterlijk onder water kunnen komen te staan", legt AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest uit.

Met name bewustzijn over de risico's van klimaatverandering voor de woningmarkt moet volgens de toezichthouder worden vergroot. Want als de risico's niet bekend zijn bij nieuwe woningeigenaren, kan de koper achteraf denken een "kat in de zak" te hebben gekocht, stelt de AFM. Onvoorziene schade door overstromingen of problemen met de fundering kunnen ertoe leiden dat de woning aan waarde verliest, mogelijk tot onder de hypotheeksom. Ook is het maar de vraag in hoeverre woningeigenaren financieel kunnen opdraaien voor deze schade.

Rol voor de overheid

De reden dat de mogelijke schade door overstromingen of aan funderingen niet zijn ingeprijsd in de woningwaarde, is volgens de AFM drieledig. Enerzijds zijn consumenten zich onvoldoende bewust van de risico's; anderzijds hoeven verkopers geen informatie te geven hierover. Daar komt nog bij dat de data over de risico's volgens de AFM "niet altijd betrouwbaar worden geacht".

De AFM ziet voor de overheid een "actieve, coördinerende en faciliterende rol" weggelegd. De toezichthouder erkent dat het inprijzen van de klimaatrisico's een complex onderwerp met veel verschillende stakeholders en belangen is. Maar meerdere partijen hebben al initiatief genomen om bijvoorbeeld het bewustzijn van de risico's te vergroten. Van Geest noemt dat goed nieuws. "De overheid kan daarbij de regie pakken. Hoe eerder hoe beter", aldus de AFM-voorzitter.


Meer posts

Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ware hittegolf op de huizenmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen vraag en aanbod in rap tempo. De makelaars zeggen zich ronduit zorgen te maken over de betaalbaarheid van een huis in Nederland op de langere termijn.
Lees meer
Doostroming naar koophuis stagneert
Lees meer
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Lees meer
Naast villa’s en herenhuizen zijn ook ’doorsnee woningen’ steeds vaker miljoen waard
Tien jaar geleden waren miljoenenwoningen nog zeldzaam, nu zijn het er bijna 200.000. Het zijn ook lang niet meer alleen villa’s of herenhuizen. Steeds meer doorsnee woningen breken door de grens van een miljoen euro. Zo is het al 3% van de miljoenenwoningen een appartement in een portiekflat.
Lees meer

Met ons in gesprek?