Nieuws

Starters en gezinnen kunnen straks een subsidie krijgen voor een koophuis

Starters op de woningmarkt die zich nu geen koophuis kunnen permitteren, kunnen straks subsidie krijgen om de aankoop van een nieuwbouwwoning te financieren. De regeringspartijen steunen een wetswijziging van het CDA om daar 40 miljoen euro voor uit te trekken.

Starters en gezinnen kunnen straks een subsidie krijgen voor een koophuis

Het geld wordt gestort in een op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Starters en gezinnen met een bruto jaarinkomen tussen de 40.000 en 65.000 euro, kunnen straks maximaal 75.000 euro korting krijgen op de aankoop van een nieuwbouwhuis. Zo kunnen zij zich een eengezinswoning of appartement van ongeveer 280.000 euro veroorloven.

Geld moet terugbetaald

Wanneer de woning later wordt verkocht, moet de subsidie weer worden terugbetaald, plus een deel van de eventuele winst. Met dat geld kan het fonds dan weer nieuwe starters helpen. Mocht de woning onverhoopt in waarde dalen, dan kan het terug te betalen bedrag lager uitvallen.

Volgens CDA-Kamerlid Jaco Geurts is het met de huidige hoge huizenprijzen en de stijgende hypotheekrente voor mensen met een middeninkomen onmogelijk geworden een huis te kopen, waardoor ze zijn aangewezen op vaak dure huurhuizen. De gemiddelde koopprijs voor een huis ligt nu overigens rond de vier ton.

Tot 5000 nieuwbouwwoningen naar starters

Het fonds is vorige week gelanceerd door de stichting OpMaat, een landelijk expertisecentrum voor de woningmarkt. Het fonds sluit aan bij al bestaande regelingen voor middeninkomens zoals de KoopStart-regeling, waarbij de projectontwikkelaar een deel van de verkoopprijs voorschiet die pas hoeft te worden terugbetaald na verkoop van de woning.

Verschil met bestaande regelingen is dat er in het nieuwe fonds overheidsgeld zit. OpMaat had gevraagd om een bijdrage van 82 miljoen euro van het Rijk, zo veel krijgt het nu niet. Het idee was dat er tot 2030 dan zo'n 1500 tot 5000 nieuwbouwwoningen aan starters konden worden verkocht.

In het regeerakkoord hadden VVD, D66, CDA en ChristenUnie al afgesproken dat ze starters wilden helpen bij het kopen van een woning, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen. Dat systeem van met overheidsgeld gefinancierde koopwoningen voor lage inkomens is in 1988 afgeschaft. Nu keert dat systeem in een andere vorm weer terug.

Meer posts

Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ware hittegolf op de huizenmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen vraag en aanbod in rap tempo. De makelaars zeggen zich ronduit zorgen te maken over de betaalbaarheid van een huis in Nederland op de langere termijn.
Lees meer
Doostroming naar koophuis stagneert
Lees meer
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Lees meer
Naast villa’s en herenhuizen zijn ook ’doorsnee woningen’ steeds vaker miljoen waard
Tien jaar geleden waren miljoenenwoningen nog zeldzaam, nu zijn het er bijna 200.000. Het zijn ook lang niet meer alleen villa’s of herenhuizen. Steeds meer doorsnee woningen breken door de grens van een miljoen euro. Zo is het al 3% van de miljoenenwoningen een appartement in een portiekflat.
Lees meer

Met ons in gesprek?