Nieuws

Schaarser aanbod stuwt huurprijzen in vrije sector naar recordhoogte

De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector is in de laatste maanden van 2023 met ruim 8 procent gestegen op jaarbasis.

Schaarser aanbod stuwt huurprijzen in vrije sector naar recordhoogte

Daarmee komt de landelijke vierkantemeterprijs volgens woningplatform Pararius voor het eerst boven de 18 euro uit. Het platform schrijft de huurstijging toe aan het steeds schaarsere aanbod in de vrije sector. Die woningen verdwijnen in toenemende mate naar de koopmarkt.

Bestond het koopaanbod in het derde kwartaal nog voor 7 procent uit voormalige huurwoningen, in het vierde kwartaal was dat al bijna 8 procent. „De toenemende verschuiving van huur- naar koopwoningen, die al geruime tijd door de markt werd gevoeld, leidt tot een verdere verkleining van het toch al schaarse huuraanbod in de vrije sector”, stelt Pararius-directeur Jasper de Groot.

Tegelijkertijd neemt het totale aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector sterker af. Dat aanbod daalde volgens Pararius in de laatste drie maanden van 2023 met bijna 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Huurders van een woning in de vrije sector betaalden gemiddeld 18,01 euro per vierkante meter, tegen 16,59 euro in het laatste kwartaal van 2022. „Wat we hier zien is dat in een markt van vraag en aanbod de huurprijs wordt opgedreven als het huuraanbod daalt”, legt De Groot uit.

Deventer sterkste stijging

Pararius keek naar de gemiddelde vierkantemeterprijzen in de vijf grote steden en zestig middelgrote plaatsen. Daaruit kwam naar voren dat de huurprijzen in respectievelijk vier van de vijf en bijna 80 procent van de steden is gestegen. De sterkste huurstijging zag Pararius in Deventer, met gemiddeld bijna 19 procent. In de grote steden steeg de gemiddelde huurprijs het meest in Den Haag, met 8,4 procent; in Eindhoven daalde de huurprijs met 1,4 procent.

Volgens het woningplatform kan het grotere aanbod koopwoningen positief uitpakken voor starters op de woningmarkt. Maar volgens De Groot is de realiteit complexer. Zo is de huurmarkt in de vrije sector acht keer kleiner dan de koopmarkt, stelt hij. En daar komt bij dat veel starters moeilijk een koopwoning kunnen financieren. „Starters zijn dan aangewezen op de vrije sector huurmarkt, waar het aanbod terugloopt en de huurprijzen als gevolg daarvan sterk stijgen.”

Verschil t.o.v. jaar eerder (%)

Huurprijzen vrije sector op recordhoogte door schaarser aanbodGemiddelde huurprijs vrije sector per vierkante meter en verschil (in %) met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Meer posts

Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ware hittegolf op de huizenmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen vraag en aanbod in rap tempo. De makelaars zeggen zich ronduit zorgen te maken over de betaalbaarheid van een huis in Nederland op de langere termijn.
Lees meer
Doostroming naar koophuis stagneert
Lees meer
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Lees meer
Naast villa’s en herenhuizen zijn ook ’doorsnee woningen’ steeds vaker miljoen waard
Tien jaar geleden waren miljoenenwoningen nog zeldzaam, nu zijn het er bijna 200.000. Het zijn ook lang niet meer alleen villa’s of herenhuizen. Steeds meer doorsnee woningen breken door de grens van een miljoen euro. Zo is het al 3% van de miljoenenwoningen een appartement in een portiekflat.
Lees meer

Met ons in gesprek?