Nieuws

Woning mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Koopwoningen tot 355.000 euro mogen straks niet meer aan iedereen worden verkocht. Door een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) mogen gemeenten huiseigenaren straks dwingen hun woning alleen nog te verkopen aan mensen met een laag- of middeninkomen.

Woning mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt een wetsvoorstel van de CDA-bewindsman om dat voor elkaar te krijgen te steunen. Het idee van het voorstel is dat woningzoekenden met een laag inkomen of een middeninkomen meer kans maken op een koopwoning. Het gevolg is dat een koopwoning mogelijk niet meer aan iedereen kan worden verkocht, wat weer gevolgen heeft voor de verkoper.

Verzet coalitie

Het wetsvoorstel stuit op verzet in de eigen coalitie. Coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat woningeigenaren te hard worden geraakt door het voorstel van De Jonge. De liberale partijen vinden dat de wet van de CDA-minister te ver gaat als het gaat om toewijzen van woningen.

VVD-Kamerlid Peter de Groot trekt fel van leer tegen het wetsvoorstel. Zijn grootste bezwaar is dat een gemeente straks kan bepalen aan wie een particulier zijn huis verkoopt. „Het is jouw huis, dus jij moet zelf kunnen bepalen aan wie je het verkoopt, niet de overheid. Daarbij is dit de zoveelste maatregel over hoe we het tekort aan woningen verdelen, terwijl we alles op alles moeten zetten om meer bij te bouwen. Daar draagt dit echt niks aan bij.”

D66-Kamerlid Boulakjar wijst erop dat woningbezitters ’door allerlei hoepels van gemeenten heen moeten’ voordat zij hun woning kunnen verkopen. „Ook bestaande koopwoningen vallen onder het wetsvoorstel, daar heeft mijn fractie moeite mee. De gemeente bepaalt aan wie je straks verkoopt. Dit wetsvoorstel raakt aan de keuzevrijheid.”

Ook staat in het wetsvoorstel dat gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. De zogeheten Huisvestingswet wordt niet alleen gewijzigd voor bestaande koopwoningen. Gemeenten mogen straks ook meer eisen stellen aan nieuwbouwhuizen en huurwoningen. „Het raakt de woningeigenaar niet, het doet geen afbreuk aan de verkoopprijs”, beweert De Jonge. „Het is consequent kiezen voor de woningzoekende.”

Prijsopdrijvend effect

De Raad van State was eerder ook erg kritisch over het voorstel. De belangrijkste adviseur van het kabinet vroeg om meer toelichting op de negatieve gevolgen van de maatregel voor eigenaren die hun woning willen verkopen. „Ook wijst de Afdeling advisering erop dat de maatregel een prijsopdrijvend effect kan hebben. Het is onduidelijk wat de privaatrechtelijke gevolgen zijn van de maatregel en wie daar toezicht op houdt.” Mogelijk wordt het wetsvoorstel nog getorpedeerd of aangepast. De PVV kondigt al aan een VVD-amendement te steunen om de wet niet te laten gelden voor alle bestaande woningen, maar alleen voor nog te bouwen woningen.

De Jonge probeert zijn beloofde regie op de volkshuisvesting regelmatig met dwang op te leggen. Eerder drukte de minister al allerlei verduurzamingsmaatregelen door en straks mogen woningbezitters dus niet meer zelf bepalen aan wie ze hun eigen huis verkopen. In politiek Den Haag klinkt de verwachting dat het wetsvoorstel een Kamermeerderheid haalt, al gaan sommige fracties daarover nog in beraad. Aankomende dinsdag wordt er over het voorstel gestemd.

Meer posts

Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ware hittegolf op de huizenmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen vraag en aanbod in rap tempo. De makelaars zeggen zich ronduit zorgen te maken over de betaalbaarheid van een huis in Nederland op de langere termijn.
Lees meer
Doostroming naar koophuis stagneert
Lees meer
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Lees meer
Naast villa’s en herenhuizen zijn ook ’doorsnee woningen’ steeds vaker miljoen waard
Tien jaar geleden waren miljoenenwoningen nog zeldzaam, nu zijn het er bijna 200.000. Het zijn ook lang niet meer alleen villa’s of herenhuizen. Steeds meer doorsnee woningen breken door de grens van een miljoen euro. Zo is het al 3% van de miljoenenwoningen een appartement in een portiekflat.
Lees meer

Met ons in gesprek?