Nieuws

Aandeel jongeren met hypotheek stijgt flink

Het aandeel van jongeren dat een hypotheek aanvraagt is flink gestegen. Vorig jaar was een kwart van het totaal van de mensen die een hypotheeklening aanvroegen onder de 35 jaar, het laatste kwartaal van dit jaar is dat aandeel gegroeid naar 37%.

Aandeel jongeren met hypotheek stijgt flink

Deze stijging gaat ten koste van het aandeel van hypotheekafsluiters van 45 jaar en ouder. Hun aandeel daalde in dezelfde periode van 49% naar 37%. „Het aandeel van de groep tussen 35 en 45 jaar is stabiel gebleven”, zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep.

Oversluiten

Uit de cijfers van dit laatste kwartaal blijkt juist dat ouderen weer oververtegenwoordigd zijn de categorie oversluiters. Ongeveer zeven van de tien hypotheekhouders die hun lening oversluiten, zijn 45 jaar of ouder. Opvallend is dat het aantal hypotheekaanvragen voor oversluitingen voor een heel groot deel is weggevallen. De oversluitmarkt is nog maar ongeveer een vijfde van vorig jaar, ofwel laat een daling zien van rond de 80%.

Ook het aantal hypotheekaanvragen van mensen die doorstromen naar een volgend huis is afgenomen met ongeveer 12,5%. Noorlag: „We zien dat het aantal hypotheekaanvragen voor doorstromers sinds 2020 met gemiddeld 10% per jaar daalt.” Ook bij doorstromers ziet Noorlag een oververtegenwoordiging van hypotheekaanvragers van 45 jaar en ouder. „Zij vormen zo’n 45% van deze groep.”

Doorstromen

De afname van het aantal doorstromers kan ook een probleem vormen voor starters. Als doorstromers steeds minder vaak een andere koopwoning kunnen of willen vinden, komen er minder bestaande koopwoningen beschikbaar voor starters. De conclusie van Noorlag is dan ook dat in 2024 de doorstroming steeds lastiger wordt. „Een belangrijke bottleneck voor zowel starters als doorstromers is daarnaast dat het verwachte aantal op te leveren nieuwbouwwoningen volgend jaar en de komende jaren lager gaat uitvallen dan eerdere jaren.”

Meer posts

Makelaars maken zich zorgen: verkoopprijs huizen stijgt opmerkelijk snel
Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ware hittegolf op de huizenmarkt. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen vraag en aanbod in rap tempo. De makelaars zeggen zich ronduit zorgen te maken over de betaalbaarheid van een huis in Nederland op de langere termijn.
Lees meer
Doostroming naar koophuis stagneert
Lees meer
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Prettig nieuws voor doorstromers: ’Ook kortlopende hypotheekrentes dalen binnenkort’
Lees meer
Naast villa’s en herenhuizen zijn ook ’doorsnee woningen’ steeds vaker miljoen waard
Tien jaar geleden waren miljoenenwoningen nog zeldzaam, nu zijn het er bijna 200.000. Het zijn ook lang niet meer alleen villa’s of herenhuizen. Steeds meer doorsnee woningen breken door de grens van een miljoen euro. Zo is het al 3% van de miljoenenwoningen een appartement in een portiekflat.
Lees meer

Met ons in gesprek?